GDPR

​ANSVAR:

Københavns Tagdækning stiller denne hjemmeside til rådighed som en service og som informationskilde. Vi forsøger at vedligeholde informationer og funktioner på denne hjemmeside så korrekt som muligt, men gør opmærksom på, at hjemmesiden kan indeholde fejl. Københavns Tagdækning fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl. Alt materiale samt indhold offentliggjort på denne hjemmeside er stillet til rådighed uden garanti af nogen art.

PERSONLIGE OPLYSNINGER (GDPR):

I Københavns Tagdækning passer vi godt på dine data og vi ved, hvor vigtigt det er at leve op til kravene i Persondataforordningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

I det følgende beskrives, hvilke oplysninger og informationer, der indsamles hos Københavns Tagdækning, og hvordan disse bruges.

Københavns Tagdækning videregiver under ingen omstændigheder personligt identificerbare oplysninger, IP-numre og lignende til tredjemand medmindre vi i henhold til lovgivningen, af domstolene eller af en offentlig myndighed tvinges til det.

Københavns Tagdækning indsamler kun personligt identificerbare informationer om vores brugere, hvis disse frivilligt oplyses af brugerne selv.

Københavns Tagdæknings medarbejdere må kun indsamle og registrere højst nødvendige persondataoplysninger om kontaktpersoner hos kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere. De nødvendige oplysninger kan bestå i kontaktpersonens navn, arbejdstelefonnummer og e-mailadresse som registreres under den virksomhed hvor kontaktpersonen er tilknyttet eller privatkunders adresse.

Formålet er af legitim interesse, eksempelvis kontaktoplysninger på kunder og andre samarbejdspartnere, samt oplysninger om kundernes købshistorik. Herudover er formålet at kunne opfylde kontrakter og aftaler i forbindelse med levering af varer eller ydelser.

Oplysningerne stammer fra samarbejdspartnere og evt. fra kontaktpersonen selv. I forbindelse med bearbejdning af nye potentielle kunder kan de almindelige oplysninger eventuelt være hentet fra hjemmesider eller offentligt tilgængelige databaser.

Københavns Tagdækning logger ikke personligt, identificerbare oplysninger om IP-adresser m.m.

RET TIL INDSIGT OG SLETNING:

Den registrerede kontaktperson har ret til at få indsigt i, eller at få slettet, de persondata, som Københavns Tagdækning ligger inde med. Dette vil efter henvendelse ske snarest muligt og som hovedregel senest 2 uger efter modtagelsen af en skriftlig begæring herom.

KLAGE:

Er en registreret kontaktperson ikke tilfreds med Københavns Tagdæknings behandling af persondata, kan der indgives en skriftlig klages til virksomheden . Medfører dette ikke afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Scroll to Top